كارثة الزلزال … الشمال السوري منطقة منكوبة بالكامل 

Ulusal ve Uluslararası Ortaklıklar

ATAA Derneği 2020 yılında, kurumsal statüsüne dayalı bir dizi ortaklık kurmayı başararak, eski ve yeni ortakları ile başarılı çalışmalara imza attı 
ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği, insani yardım çalışmalarının karşı karşıya olduğu sorunlar ve engeller konusunda fikir paylaşımı, farkındalığı artırma, insani konularda fikir ve savunuculuğu harekete geçirmek için sürekli bir çaba içerisindedir. Bu doğrultuda ATAA Derneği, 2020 yılında da koordinasyon organları ve insani yardım kuruluşlarına etkin olarak katılım sağladı. Katılım aşağıdaki şekliyle gerçekleşti: 
Sınır Ötesi Yardım Programı: Türkiye Sınırı 
   • ATAA Derneği, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Suriye Sınır Ötesi İnsani Yardım Fonu- Gaziantep Ofisinde (SCHF Danışma Kurulu) iki yıl üst üste gözlemci üye olmuştur 
   • Kuzeybatı Suriye’de faaliyet gösteren Suriyeli kuruluşların temsilcisi İnsani Yardım İrtibat Grubu (HLG) üyeliği. 
   • ATAA Derneği, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine bağlı Gaziantep’teki insani eylem platformunun yerel kuruluşlar için iyi bir değerlendirme olarak kabul edilen Midyum Risk değerlendirmesini korumuş ve  eğitim, sağlık, kampların yönetimi ve koordinasyonu, gıda dışı malzemeler alanı ve barınma, su ve sanitasyon, koruma ve erken iyileşme alanlarında çalışmalarını sürdürmüştür. 
   • STK Forumu ve koordinasyon gruplarının aktif üyesi (Ortaklıklar – Uyum – İletişim – Satın Alma – Savunuculuk – İnsan Kaynakları) 
   • Suriye Ağları Birliği (SNL) Mütevelli Heyeti ve Genel Sekreterlik Üyesi. 
   • İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB) Üyesi 
   • Yetimleri Koruma Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 
   • Covid-19 ile mücade kapsamında kurulan çalışma ekibinin aktif üyesi 
   • ATAA, çalışmaları konsantre bir şekilde koordine etmek için teknik çalışma birimlerine (Teknik Çalışma Grupları) veya gelişmekte olan alt sektörlere aktif olarak katkıda bulunmanın yanı sıra, bazı sektörlerde proje değerlendirme grupları (CRC) veya diğer bazı sektörlerdeki danışma komiteleri (SAG) içindeki kümelerle yan yana çalışmaya devam etti. 
   • Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Üyeliği 
   • Suriye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Üyeliği 
Türkiye Programı: 
   • Türkiye’de Suriyeli Mültecilere Yönelik Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Üyeliği 
   • Türkiye Suriyeli mültecilere yönelik Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) üyesi olarak aşağıdaki çalışma gruplarında aktif olarak bulunmaktadır:  Eğitim, gıda güvenliği, temel ihtiyaçlar ve geçim yolları. 
   • ATAA Derneği, Hatay ve Şanlıurfa illerindeki Suriyeli mültecileri, her bir şehir ve koordinasyon organları ile yapılan ortaklık anlaşmalarına göre düzenlenen periyodik toplantılar aracılığıyla temsil etmektedir. 
   • ATAA Derneği, Suriyeli mültecilere yönelik mesleki eğitim ve kalkınma projeleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile imzaladığı iki yıllık protokol ile Türkiye’nin 7 iline ulaştı.