كارثة الزلزال … الشمال السوري منطقة منكوبة بالكامل 

İnsani Eylem Sözleşmesinin Hedefi

Davranış Kuralları ve İş Etiği

ATAA Derneği'nin faaliyetlerini yürütürken ilk ve en önemli kuralı, ihtiyaç sahiplerine insani yardım hizmeti sunarken Allah rızası için çalışmak ve mükâfatını yalnızca Allah'tan beklemektir.
İnsan onurunun korunması, en savunmasız ailelerin seçimi ve onlara karşı sorumluluk duygusunu en derinden hissetmek.. Bunlar, ATAA Derneği'nin güçlendirmeye ve geliştirmeye çalıştığı bağlayıcı etik ilkelerdir.
ATAA Derneği, verdiği hizmetler karşılığında herhangi bir ücret talp etmez, ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde hizmet ulaştırmak için çalışır ve çalışmalarının karşışığında kişisel veya kurumsal düzeyde fayda sağlamayı reddeder.
ATAA Derneği, gerekli insani yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma sorumluluğunu yüklenmiş, insani yardıma erişimin, en savunmasız ailelerden başlayarak, herhangi bir zamanda ve yerde kullanılması gereken bir hak olduğuna inanmaktadır.
Ataa Derneği, ırk, din, dil, mezhep ve diğer herhangi bir ayrım gözetmeksizin mağdurlara ve mazlumlara hizmet etmeye isteklidir ve acil ihtiyacı yardımın önceliği olarak kabul eder.
Ataa Derneği, dini, siyasi, askeri bir menfaat veya başka bir şart aranmaksızın ihtiyaç sahipleri ile tam bir tarafsızlıkla ihtiyaç sahipleri ile ilgilenir.
ATAA Derneği bir kamu kuruluşu değildir. Bu nedenle, Ataa Derneği'nin bağımsız politikası ile mutabık olmadıkça, herhangi bir taraf için herhangi bir politika uygulamakla ilgilenmez. Ataa Derneği, kadrolarının insani amaçlara hizmet etmeyen veya herhangi bir resmi veya sivil toplum kuruluşunun yararına olmayan hiçbir bilgi toplamasına izin vermez.
ATAA Derneği, insani yardım alanında küresel insani yardım çalışmalarının en iyi yöntem ve standartlarını kullanmayı amaçlar ve ortak insani yardım çalışmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara katılıma azami özen gösterir.
ATAA Derneği, uygulamaları ve tecrübesine dayanarak ihtiyaç sahiplerine yardım empoze etme ilkesini reddeder ve toplumu rehabilite etmede daha büyük etki sağlamak için kişileri programların tasarımına, yönetimine ve uygulanmasına dahil etmeye çalışır.
Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, özel ihtiyaçları olanlar, fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalanlar, belirli kriterlere göre yardım almada önceliğe sahiptirler.
ATAA Derneği, faaliyet gösterdiği toplumların kültür, gelenek ve göreneklerine saygı duyma ilkesine inanır ve bu ilkeyi kadroları ve çalışanları arasında yayar.
ATAA Derneği, bağışçı ve yararlanıcılar arasındaki bağı tesis etmektedir. İşindeki profesyonellik, uzmanlık, değerlendirme ve raporlama yoluyla en üst düzeyde şeffaflık, dürüstlük ve netlik sağlar.
ATAA Derneği, projelerini geliştirmek, iş mükerrerliğini önlemek ve en iyi sonucu en düşük maliyetle elde etmek için aynı veya birbirini tamamlayan alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile koordinasyon ve işbirliğine büyük önem vermektedir.