كارثة الزلزال … الشمال السوري منطقة منكوبة بالكامل 

ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği, binlerce mülteci, göçmen, mazlum ve mağdur insanı korumayı görev edinmiştir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için resmi kurum ve kuruluşlardan, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından, mülteci topluluklarından ve özel sektörden çok çeşitli ortak ve bağışçılarla birlikte çalışır 

Üyelikler

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Birleşmiş Milletler bünyesinde etkinlik gösteren, iç savaş ve doğal afet gibi ivedi eylem gerektiren durumlar karşısında nasıl davranılacağının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuş örgüttür

Suriye Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı

Suriye krizine müdahaleye yönelik Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP), mültecilerin koruma ihtiyaçlarına, en hassas durumda olan kişilerin insani ihtiyaçlarına ve Suriye krizinin komşu ülkeler olan Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’daki uzun vadeli sosyo-ekonomik etkilerine cevap vermeyi amaçlayan, uluslararası bir çağrıdır.

Yerinden Edilen Suriyelilerin Sesi Forumu

Yerinden Edilmiş Suriyelilerin Sesi Forumu, Suriye, Lübnan, Ürdün, Türkiye ve Irak dahil olmak üzere mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerde çalışan 40'tan fazla Suriyeli sivil toplum örgütünü bulunduğu bir forumdur.

Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi

Politika ve uygulamaları etkilemek için toplu ve bağımsız çalışarak insani yardım eylemlerini daha ilkeli ve etkili hale getirmeyi amaçlayan küresel bir STK ağ.

Suriye Ağları Birliği

Suriye Ağlar Birliği, sekiz koordinasyon organı içermekte ve bu koordinasyon organları Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de insani ve sivil alanda çalışan 185 kurumu kapsamaktadır

Hükümetlerarası Yüksek Danışma Grubu ve Paydaşlar

Politika değerlendirme süreci için rehberlik sağlamak ve ilgili sosyal yardım faaliyetlerine teknik destek sağlamak amacıyla kurulmuştur

Medya Görünümümüz