كارثة الزلزال … الشمال السوري منطقة منكوبة بالكامل 

2015   yılından bu yana, betonarme konut siteleri inşa ederek çadır kampların içerisinde ve dışında altyapı çalışmaları gerçekleştirerek göçmenlerin barınma sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Acil durumlarda göçmenler kamplara yerleştirilmekte temel gıda ve gıda dışı ihtiyaçları temin edilmektedir. 

Ataa'te Barınak ve gıda dışı ürünler faaliyetleri